fbpx

Marknaden är full av både produkter och tillverkare och det kan vara svårt att veta vad och vem man kan lita på. Vår leverantör GEF Oy följer kontinuerligt med marknaden för att kunna erbjuda produkter av högsta kvalitet. Som GEF-återförsäljare har vi ett starkt stöd bakom oss. Produkterna levereras som helhetssystem, inte som separata delar av olika leverantörer. Tillsammans med GEF representerar vi ansvarsfull verksamhet, både vad gäller produkter och vår service.

Varje solcellsanläggning skräddarsys individuellt efter objektets elförbrukning, takets material, dimensioner och väderstreck. Omgivningen tas också i beaktande.

Det mest optimala väderstrecket för systemet är söder, men effektiva och lönsamma anläggningar installeras också i öst/västriktningar.

Anläggningn producerar bäst då solljuset når taket obehindrat samt då det inte finns stora och höga träd i omgivningen, som skuggar.

Anläggningen är mest lönsam då man själv kan utnjyttja i sin helhet den el den producerar. Det är dock möjligt att sälja överskottet till ett elbolag, du kan kontrollera detta med din elförsäljare.