fbpx

Brandriskerna kopplade till solcellsanläggningarna kommer upp allt oftare. Man hör ofta att systemet praktiskt taget är underhållsfritt men inget elektriskt system är det! Med tanke på brandsäkerheten är det viktigt att underhålla systemet genom att utföra regelbundna kontroller. Förutom inverterns säkerhetsbrytare installeras också en separat brytare för själva solpanelgruppen. Anläggningen jordas också.

Lagen kräver inte dessa åtgärder men med tanke på brandsäkerheten är de väldigt viktiga.

Säkerhetskontrollerna ingår i vår 5-åriga garantiperiod. Efter garantitiden erbjuder vi ett separat servicepaket.

SOLCELLSNLÄGGNINGARNAS SÄKERHET UNDER FÖRSTORINGSGLAS

SUN VALO betonar säkerhet och ansvarstagande över anläggningarna. Lagen kräver för närvarande inga speciella tillstånd eller expertis för installation av solkraftverk, förutom S2-elkvalifikationen, som krävs för anslutning till elnätet. Av denna anledning finns det operatörer som inte nödvändigtvis lämnar ett professionellt och säkert spår efter sej.  Med missbruket ökar riskerna och detta utan att kunden ens är medveten om det. Missbruk orsakar också utmaningar för myndigheter såsom brand och räddning. Ifall ni redan har ett system installerat, kontrollera att det är säkert! Var noggrann med vad som säljs och hur slutresultatet ser ut!