fbpx

Debatten kring utnyttjandet av solenergi i Finland har ökat hela tiden. Vi har samma mängd ljus som Centraleuropa och diskussionen hur påverka koldioxidutsläppen genom användning av solenergi är intensiv. Solpanelerna lämpar sig väl här eftersom de producerar bäst i ljusa och svala förhållanden. Det finns inga egentliga nackdelar med en solcellsanläggning, den är tyst och kräver inte mycket underhåll.

Solcellsanläggningen ökar värdet på fastigheten och minskar på elräkningen. Lagändringen i början av 2021 möjliggör utnyttjandet av solenergi i framtiden även av bostadsbolag (energisamhällen).

Omkring 20 – 30% av den el som används per år kan genereras av solenergi. Solcellsanläggningen producerar bäst i dagsljus, så den största nyttan får man där det används el mest under dagstid. Man kan själv öka nyttan genom att ändra på sina vanor av elförbrukning (t.ex. att använda tvättmaskin och diskmaskin under dagstid ifall möjligt). Med en separat applikation (GEF Vision) kan du både övervaka samt styra den el som anläggningen genererar. Den el som genereras kan riktas till exempel till en varmvattenberedare.